ปีใหม่ บ้านใหม่ กับชีวารีนิวอยู่แล้วรวย รับปีมังกร

รายการ รายละเอียด
โปรโมชั่น ปีใหม่ บ้านใหม่ กับชีวารีนิวอยู่แล้วรวย รับปีมังกร
1. วัน เดือน ปี โปรโมชั่นสำหรับ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567
2. ประเภทของแถม 1.ม่านทั้งหลัง
2.แอร์ทุกห้องนอน
3.ค่าส่วนกลาง 1 ปี
4.ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
5.เครื่องใช้ไฟฟ้า  5 รายการ
3. ลักษณะของแถม 1.ม่านทั้งหลัง
2.แอร์ทุกห้องนอน
3.ค่าส่วนกลาง 1 ปี
4.ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
5.เครื่องใช้ไฟฟ้า  5 รายการ
4. มูลค่าของแถม หรือมูลค่ารวมของแต่ละประเภท 1.สำหรับบ้านเดี่ยว ของแถมมูลค่ารวม ไม่เกิน  80,000 บาท
– ม่านทุกห้องนอน
– แอร์ทุกห้องนอน
– ค่าส่วนกลาง 1 ปี
– ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
2.สำหรับคอนโดและทาวน์โฮม ของแถมมูลค่ารวม ไม่เกิน 60,000 บาท
– ม่านทั้งหลัง
– แอร์ทุกห้องนอน
– ค่าส่วนกลาง 1 ปี
– ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
– เครื่องใช้ไฟฟ้า 5 รายการ
5. หลักเกณฑ์การให้ 1. สำหรับลูกค้าจองและทำสัญญาภายใน 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากทำสัญญาเท่านั้น
    ชำระค่าจองเงื่อนไขดังนี้
2. ของแถมจะได้รับภายใน 60 วันหลังจากโอน
6. วิธีการให้ 1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม จากชีวารีนิว ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้รับของรางวัลหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน
7. เงื่อนไขการให้ 1. ลูกค้าที่มีสิทธิ์รับจะต้องเป็นลูกค้าที่จองและทำสัญญา ภายในวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2567 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากทำสัญญาเท่านั้น
2. ของแถมจะได้รับภายใน 60 วันหลังจากโอน
8. สถานที่ที่จัดให้มีของแถม เช่น แขวง เขต จังหวัด ที่ตั้งสำนักงานขายของโครงการที่ลูกค้าจองและทำสัญญา
9. สถานที่ที่กำหนดให้ลูกค้ามารับของแถมหรือสิทธิประโยชน์ โครงการที่ลูกค้าจอง และทำสัญญา
11. ช่องทางการติดต่อสอบถาม โทร 1260 ต่อ 36
12. ช่องทางการศึกษาข้อมูล www.chewaliving.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปรียบเทียบรายชื่อ

เปรียบเทียบ
thThai